NAGOYA 2005 (I)

Centrair Airport
Meitetsu Nagoya
.

...

01/30.